Blog

MESTIL – badanie satysfakcji klienta

MESTIL – badanie satysfakcji klienta

Bardzo dla nas ważne jest to, aby Klient do nas wracał – a wróci jak będzie zadowolony z jakości wykonanej dla niego usługi. Dlatego postanowiliśmy poznać siebie oczami Klienta…

Badanie poziomu zadowolenia naszych klientów zrealizowane zostało okresie od 24.03.2021r. do 09.04.2021r. na podstawie indywidualnie opracowanego scenariusza badawczego. Zgodnie z założeniami, celem badania było uzyskanie obiektywnych informacji na temat obecnie prowadzonych działań, poznanie głównych motywów przyznawania zleceń w firmie MESTIL, silnych i słabych stron oraz pozyskanie informacji na temat możliwości rozwoju i współpracy.

Ankiety przeprowadzone zostały wśród naszych klientów techniką CATI przez niezależną jednostkę badawczą (GRUPA FUX). Na podstawie scenariuszy wskazane zostały pytania dotyczące procesu realizacji zlecenia – ocena pytań zamkniętych w skali szkolnej od 1 do 6 punktów.

Jak więc wypadliśmy w badaniu? Nieskromnie możemy napisać że dobrze, ponieważ ogólna ocena 5,21 w sześciostopniowej skali to już coś! Czy to nas satysfakcjonuje? Absolutnie nie! Nadal będziemy doskonalić nasze usługi, aby nasi klienci czerpali jak najwięcej korzyści z długofalowej współpracy z nami!

Dziękujemy Wam wszystkim za Wasze uwagi i sugestie – będziemy je wdrażać w ścieżkę jakości, aby nasz produkt był jeszcze lepszy! Jesteśmy po to, aby wspierać Was i Wasze wizje!