Realizacje

Przemysł

Mestil
Mestil
Mestil
Mestil

Mercedes - Benz, budowa zakładu produkcji baterii elektrycznych

 • Powierzchnia obiektu – 44 000 m2
 • Tonaż stali 2 600 t
 • Projekt w całości opracowany w technologii BIM
 • Dokumentacja opracowana w całości w wersji dwujęzycznej PL/ENG
Mestil
Mestil
Mestil
Mestil

Sempertrans, budowa konstrukcji wsporczych pod nową linię produkcyjną

 • W projekcie wykorzystano technologię LASER Scan.
 • Wykonano kompleksową analizę stanu technicznego budynku.
 • Parametry wytrzymałościowe elementów konstrukcji potwierdzono
  za pomocą badań nieniszczących.
 • Projekt w całości opracowany w technologii BIM.
Mestil
Mestil
Mestil
Mestil

Export Pack, budowa hali produkcyjno - magazynowej

 • Powierzchnia obiektu – 6 500 m2
 • Projekt w całości opracowany w technologii BIM
 • Dokumentacja opracowana w całości w wersji dwujęzycznej PL/ENG
Mestil
Mestil
Mestil
Mestil

Maier S Coop, platforma wsporcza pod linię technologiczną

 • Długość linii – 84 m
 • Wykorzystano technologię Laser Scan, dzięki której wiernie
  odwzorowano geometrię istniejącego obiektu
 • Montaż w Poligono, Hiszpania
 • Dokumentacja opracowana w całości w wersji dwujęzycznej PL/ENG
Mestil
Mestil
Mestil
Mestil

Sempertrans, rozbudowa i przebudowa zakładu produkcyjnego

 • Powierzchnia rozbudowy – 3 500 m2
 • Powierzchnia modernizacji w obiekcie istniejącym – 9 800 m2
 • Inwentaryzacja obiektu techniką Laser Scan
 • Technologia wykonania nowo projektowanych budynków żelbetowa
  w całości wykonywana na budowie
 • Wykorzystano technologię Laser Scan, dzięki której wiernie
  odwzorowano geometrię istniejącego obiektu
 • Dokumentacja opracowana w całości w wersji dwujęzycznej PL/ENG
Mestil
Mestil
Mestil
Mestil

Pratt & Whitney, inwentaryzacja linii galwanizacyjnej

 • Wykorzystano technologię Laser Scan, dzięki której wiernie
  odwzorowano geometrię istniejącego obiektu
 • Dokumentacja opracowana w całości w wersji dwujęzycznej PL/ENG

Obiekty mieszkaniowe i użyteczności publicznej

Mestil
Mestil
Mestil
Mestil

Rozbudowa i przebudowa Starostwa Powiatowego, Wrocław

 • Powierzchnia obiektu – 4 000 m2
 • Projekt w całości opracowany w technologii BIM
 • Dokumentacja opracowana w całości w wersji dwujęzycznej PL/ENG
Mestil
Mestil
Mestil
Mestil

Rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku banku, ul. Stwosza, Wrocław

 • 4-kondygnacyjny zabytkowy budynek, w pełni podpiwniczony
 • Docelowa powierzchnia usługowa ok. 7000 m2
 • Ekspertyza nośności głównych elementów konstrukcyjnych
 • Projekt wzmocnień konstrukcji na cele przebudowy
 • Projekt w całości opracowany w technologii BIM

Energia odnawialna

Mestil

Badanie nośności dachu i dobór balastu

Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach płaskich wymaga zoptymalizowanej konstrukcji wsporczej która zapewni stateczność całego układu a jednocześnie nie spowoduje nadmiernego dociążenia dachu. Dodatkowo podmuchy wiatru na krawędziach dachu są większe niż w środkowej części połaci, a zatem również sam balast powinien być zoptymalizowany to tego niejednorodnego rozkładu.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w tej dziedzinie opracowaliśmy autorską metodę doboru balastu bazującą na wytycznych obowiązujących norm PN-EN oraz NEN-ISO. Pozwala ona na optymalny dobór balastu zarówno dla instalacji skierowanych na południe, jak i konstrukcji wschód-zachód.

W sytuacjach, gdy nośność dachu jest niewystarczająca dla zastosowania balastu, dobieramy również konstrukcje klejone lub montowane na łączniki mechaniczne.

Nasza gotowość do zgłębiania aspektów działania systemów nadachowych (balastowych i klejonych) została dostrzeżona przez czołowych producentów konstrukcji pod instalacje fotowoltaiczne. Dzięki temu bierzemy udział w projektowaniu systemów, które znalazły swoich odbiorców na tysiącach dachów w Polsce i za granicą.

Dostarczamy:

 • Obliczenia balastów pod moduły PV (południowe i W-Z)
 • Dobór systemów klejonych ( membrany i papa)
 • Dobór systemów montowanych na kotwy (obliczenia sił na kotwy)
 • Obliczenia statyczne konstrukcji dachu
 • Opinie techniczne dotyczące nośności dachów
Mestil

Konstrukcje wsporcze wolnostojące

Konstrukcje wsporcze pod panele PV charakteryzują się kilkoma aspektami, które często pomija się w budownictwie ogólnym, a które mają bardzo duże znaczenie w lekkich i zoptymalizowanych wolnostojących konstrukcjach wsporczych pod instalacje PV.

Wykonujemy obliczenia nośności konstrukcji stosując między innymi obowiązujące w Polsce normy PN-EN – lecz nie tylko. Tak zwane eurokody nie dają pełnych podstaw aby liczyć konstrukcje pod instalacje PV, dlatego w konstrukcjach balastowych posiłkujemy się również normami holenderskimi (NEN-ISO) a w obliczeniach przepływu wiatru CFD normami niemieckimi (DIN) i amerykańskimi (ASCE) oraz branżową literaturą techniczną.

Nośność profili cienkościennych określamy stosując najnowszą metodę obliczeniową zwaną metodą. „skręcania skrępowanego”. Wszystko po to aby konstrukcje były lekkie, tanie w produkcji a jednocześnie bezpieczne.

Konstrukcje wolnostojące projektujemy zarówno dla producentów podstaw i systemów fotowoltaicznych jako powtarzalne systemy konstrukcyjne, jak i pod indywidulane zamówienie dostosowane do warunków panujących w miejscu instalacji.

Dostarczamy:

 • Obliczenia statyczne konstrukcji
 • Wkład konstrukcyjny dla projektów budowalnych i technicznych
 • Optymalizację konstrukcji
 • Dokumentację warsztatową konstrukcji wsporczych
Mestil

Analiza przepływu wiatru CFD

 • Konstrukcje fotowoltaiczne wolnostojące na budynku wysokim +60m?
 • Konstrukcja fotowoltaiczne na nietypowej elewacji +40m nad ziemią?
 • Konstrukcja fotowoltaiczna pomiędzy dwoma budynkami ( tzw. przeciągi) ?
 • Konstrukcja fotowoltaiczna wolnostojąca na skarpie?

Nietypowe rozwiązania wymagają bardziej wyrafinowanego podejścia do zagadnienia podmuchów wiatru i zwiększonego ciśnienia od wiatru na panelach PV. Właśnie z tego powodu wdrożyliśmy analizę CFD i FSI (Computional Fluid Dynamics i Fluid-Structure Interaction) do naszego portfolio. To pozwala nam na sprostanie wymaganiom naszych klientów przy uwzględnieniu nawet w najbardziej skomplikowanych sytuacji obliczeniowych.

Zamiast stosowania dużych współczynników bezpieczeństwa wpływających negatywnie na koszt instalacji, jesteśmy w stanie dostarczyć naszemu klientowi rozwiązanie optymalne, podparte silnymi dowodami obliczeniowymi.

Dostarczamy:

 • Obliczenia metodą CFD dla obiektów nietypowych
 • Optymalizacja doboru konstrukcji
 • Wkład konstrukcyjny dla Projektów Budowlanych i Wykonawczych
 • Optymalizacja konstrukcji
Mestil

Opinie techniczne

 • Czy ten dach jest w stanie przenieść nowe obciążenia od instalacji fotowoltaicznej?
 • Jaki system fotowoltaiczny należy zastosować?
 • Czy obecne obciążenia na dachu dają jeszcze margines bezpieczeństwa na montaż instalacji PV?
 • Czy dach trzeba wzmocnić? Jeżeli tak, to jak? Ile to będzie kosztować?
 • Gdzie można zainstalować moduły PV, a gdzie nie?

Z takimi pytaniami zwracają się do nas nasi klienci – a my jesteśmy profesjonalistami, którzy są w stanie na nie odpowiedzieć.

Zajmujemy się projektowaniem konstrukcji przemysłowych od ponad 15 lat i dysponujemy zespołem projektowym z uprawnieniami do wydawania prawomocnych opinii technicznych. Doradzamy naszym klientom, wykonujemy przeglądy konstrukcji, szacujemy stan techniczny konstrukcji, określamy obciążenia i odpowiadamy na zadane nam pytania.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w projektowaniu konstrukcji budowlanych trafnie wskazujemy naszym klientom na co należy zwrócić uwagę i co należy zrobić żeby otrzymać optymalne rozwiązanie.

Dostarczamy:

 • Opinie techniczne budynków
 • Określenie możliwości technicznych do posadowienia modułów PV
 • Mapy dopuszczalnych nowych obciążeń dachu
 • Propozycje ewentualnych wzmocnień lub optymalizację rozkładu modułów PV

Oil&Gas Offshore

Mestil

Projekty struktur

Oferujemy nasze usługi w zakresie projektowania konstrukcji dla specjalnych obiektów inżynierskich, konstrukcji wsporczych, platform wiertniczych i pokładów. Podejmujemy się zleceń od projektu koncepcyjnego / studium wykonalności, poprzez projekt wykonawczy i szczegółowy projekt warsztatowy.
Nasza oferta wsparcia inżynierskiego skierowana jest do biur projektowych, generalnych wykonawców oraz firm zajmujących się prefabrykacją stali, które nie posiadają lub poszukują zespołów do wykonania dokumentacji projektowej. Jesteśmy pewni, że gwarancją powodzenia każdego projektu jest ścisła współpraca branż w ramach zespołu projektowego, dlatego naszą ideą jest realizowanie zadań z zaangażowaniem i inicjatywą w opracowywaniu rozwiązań technicznych adekwatnych do pełnionych funkcji i dopasowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów.
W zależności od wymagań projektu, dokumentacja projektowa i konsultacje wykonywane są w języku angielskim lub niemieckim, z uwzględnieniem wytycznych i standardów danego regionu.
Elementy konstrukcyjne definiujemy bezpośrednio w trójwymiarowym modelu budowli. Ten sam model wykorzystujemy do generowania rysunków wykonawczych, dzięki czemu zachowujemy ścisłą zgodność pomiędzy dostarczoną dokumentacją a modelem na każdym etapie realizacji projektu.

Dostarczamy:

 • Projekt koncepcyjny / studium wykonalności
 • Projekt wykonawczy
 • Projekt warsztatowy
Mestil

Koordynacja w środowisku BIM

Nasze projekty wykonujemy przy użyciu zaawansowanych narzędzi projektowych (Revit, Advance Steel, Tekla), które są przystosowane do tworzenia dokumentacji zgodnie z metodologią BIM. Pozwala to na optymalne utrzymanie współpracy z innymi branżami i zespołami projektowymi – co przekłada się na szybki czas realizacji zlecenia i zapewnienie wysokiego standardu dostarczanej przez nas dokumentacji.
Praca w środowisku BIM zapewnia stały wgląd w trójwymiarowy model projektowanego obiektu i ułatwia nam dostosowanie rozwiązań do wymagań dyktowanych przez konkretne rozwiązania architektoniczne / technologiczne, rzeczywisty układ instalacji czy aktualny stan konstrukcji w przypadku jej rozbudowy.
Dysponujemy doświadczeniem i niezbędnymi narzędziami do wykorzystania najnowszych technologii takich jak skanery 3D i fotogrametria (LaserScan). Dzięki nim gwarantujemy wysoką precyzję pozycjonowania projektowanych konstrukcji w stosunku do istniejących elementów konstrukcji – ma to wyjątkowe znaczenie w projektach modernizacji istniejących obiektów przemysłowych lub konstrukcji wsporczych linii technologicznych o dużym nasyceniu instalacjami.

Koordynacja:

 • Koordynacja międzybranżowa w środowisku BIM
 • Chmura punktów i zdjęcia fotogrametryczne
 • Współdzielenie zasobów w środowisku chmury
 • RevitServer
Mestil

Analiza FEM

Zastosowanie nowoczesnych technik projektowania pozwala na dokładną analizę krytycznych punktów konstrukcji na podstawie obliczeń wytrzymałościowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych, tzw. analizy FEM. Jest to najlepsza w branży metoda pozwalająca na precyzyjne określenie, na etapie projektowania, naprężeń całych konstrukcji, jak i poszczególnych elementów. Obliczenia FEM pozwalają na precyzyjne określenie takich cech konstrukcji jak wytrzymałość, sztywność i trwałość.
Zastosowanie tej metody przynosi znaczne korzyści dla całego projektu – skraca czas projektowania oraz zapewnia większą wydajność i trwałość projektowanej konstrukcji.
Korzystamy z następujących programów:

 • Robot Structural Analysis
 • DLUBAL / RFEM
 • Autorskie obliczenia inżynierskie
 • IDEA Statica

Obliczamy:

 • Analiza statyczna istniejących konstrukcji
 • Analiza dynamiczna konstrukcji nośnych
 • Analiza FEM na złożonych modelach przestrzennych
 • Zaawansowane analizy w zakresie:
  – dynamiczne
  – sejsmiczne
  – naprężenia materiałowe, cyfrowe tunele aerodynamiczne (CFD) np. do obliczeń wiatru
  – nieliniowa analiza wyboczenia dla elementów powierzchniowych
Mestil

Doradztwo techniczne

Nasz zespół tworzą doświadczeni inżynierowie, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje przy stałym wsparciu akredytowanych ośrodków szkoleniowych.

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą świadcząc usługi doradztwa technicznego. W naszej pracy poprawiliśmy wiele detali w istniejących konstrukcjach poprawiając ich funkcjonalność. Uczestniczyliśmy w opracowaniu wielu dokumentacji remontów konstrukcji i wiemy, gdzie można spodziewać się sytuacji problemowej. Dzięki temu doświadczeniu minimalizujemy ryzyko zastosowania nieskutecznych rozwiązań w Państwa projektach.

Doradzamy:

 • Nadzór nad projektem
 • Opinie i ekspertyzy techniczne
 • Optymalizacja rozwiązań technicznych
 • Projekty napraw i wzmocnień konstrukcji