Analiza i ekspertyza konstrukcji

Analiza i ekspertyza konstrukcji

Symulacje wytrzymałościowe oparte na metodzie MES stanowią jeden z niezbędnych etapów realizowanych podczas projektowania dowolnych obiektów. Zaawansowane ekspertyzy przy konstrukcjach budowlanych wskazują błędy projektowe, a także pokazują, jak mogą zachowywać się poszczególne elementy w określonym środowisku pracy. Analizy sprężysto-plastyczne, obciążeń wiatru czy też ewaluacje dynamiczne i statyczne istniejących oraz wspornych układów konstrukcyjnych to część usług, które proponuje firma Mestil. Dotyczą one również badań termicznych i obliczeń dla wymienników ciepła. Już teraz zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Czym jest ekspertyza konstrukcji MES?

Obliczenia wytrzymałościowe MES pozwalają zweryfikować poprawność układów konstrukcyjnych obiektów przemysłowych, mieszkalnych, a także użyteczności publicznej. Analiza i ekspertyza konstrukcji jest zatem niezbędna dla opracowania bezpiecznego w realizacji projektu inwestycji. To ważne także dla przyszłej eksploatacji budynku. Zebrane dane wykorzystujemy na etapie tworzenia koncepcji, jak i również budowy. Pomagają nam jednocześnie w określaniu przyczyn awarii istniejących budowli i wyborze metod zapobiegania problemom technicznym. Obliczenia MES, czyli Metoda Elementów Skończonych, to nic innego, jak dzielenie przygotowywanej bądź zrealizowanej konstrukcji na pomniejsze fragmenty. W stosunku do nich dokonujemy szeregu obliczeń, które dotyczą wzajemnego mechanicznego oddziaływania. Finalnie powstają analizy dynamiczne, statyczne czy też częstotliwościowe, wykorzystywane w prowadzonym projekcie. Rzetelnie opracowane ekspertyzy trafiają w ręce naszych klientów.

Analiza konstrukcji MES i jej główne zalety

Do głównych zalet zastosowania metody MES należy łatwość w wykrywaniu newralgicznych miejsc, na które działają liczne przeciążenia i naprężenia. Możemy więc błyskawicznie zapobiegać potencjalnym problemom. Analiza i ekspertyza konstrukcji przyczynia się tym samym do optymalizacji czasu rozwoju danej inwestycji. Bieżąca kontrola parametrów układu konstrukcyjnego pozwala oceniać, czy jego wytrzymałość spełnia określone wymagania. Przeprowadzane symulacje w ramach ekspertyzy i analizy konstrukcji są także skuteczne w określaniu poziomu naprężeń i odkształceń, z jakimi zmagać się będzie dany obiekt w momencie jego użytkowania. To ważne dla zachowania bezpieczeństwa eksploatacji. Klienci zyskują zaś dostęp do szeregu najważniejszych danych w formie zrozumiałych dokumentów.

Jak działamy, wykonując ekspertyzę MES?

Nasza firma oferuje szeroki zakres obliczeń metodą MES. Analizy konstrukcji dotyczą pomiarów termicznych, wytrzymałościowych, dynamicznych czy też strukturalnych. Wiedza i doświadczenie pracowników umożliwiają przeprowadzenie zaawansowanej ekspertyzy w rozbudowanym zakresie. Używamy do tego własnego cyfrowego narzędzia inżynierskiego, jak i również tych, które są popularne w inżynierii i architekturze. Działamy więc elastycznie, dostosowując się do indywidualnych wymagań oraz potrzeb klientów. Zastosowanie nowoczesnych technik projektowania umożliwia nam dokładną analizę newralgicznych punktów konstrukcji w oparciu o obliczenia wytrzymałościowe wykorzystujące metodę elementów skończonych, tzw. ekspertyzę MES. Jest to najlepszy w branży sposób pozwalający precyzyjnie określić na etapie projektowania wytężenie zarówno całych konstrukcji jak i poszczególnych jej elementów. Obliczenia MES pozwalają doprecyzować cechy konstrukcji takie jak: wytrzymałość, sztywność, trwałość Wykorzystanie tej metody niesie za sobą duże korzyści dla całości prowadzonego projektu – redukuje czas projektowania oraz zapewnia większą sprawność i wytrzymałość projektowanej konstrukcji. Pracujemy na programach:

  • DLUBAL/ RFEM
  • IDEA StatiCa
  • Robot Structural Analysis
  • Autorskie kalkulatory inżynierskie

Oprogramowanie do analizy konstrukcji

Powszechne i zaawansowane oprogramowanie obliczeniowe, które wykorzystujemy w codziennej pracy, to m.in. IDEA StatiCa Connection. Narzędzie służy do analizy konstrukcji stalowych. Dzięki niemu możemy zdefiniować maksymalną nośność połączeń, sprawdzić współczynniki obciążenia krytycznego czy też ocenić sztywność obrotową i poprzeczną łączeń. Zweryfikujemy jednocześnie ich zgodność z różnymi normami krajowymi. Cały proces odbywa się sprawnie, co pozwala nam zoptymalizować czas przeznaczany na konkretny projekt. W ekspertyzie MES pomaga również DLUBAL/RFEM. Definiuje wartość sił podporowych i wewnętrznych, odkształceń, a także naprężeń kontaktowych gruntu. Wykorzystywany m.in. przy układach konstrukcyjnych składających się z płyt, ścian, powłok oraz prętów. Nowoczesne oprogramowanie spełnia wszelkie wymagania inżynierii lądowej. Analiza i ekspertyza struktury obiektu – jeśli chcą Państwo zlecić wykonanie obliczeń MES, już teraz zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na długofalową współpracę.

Zobacz również: Projektowanie konstrukcji budowlanych, koordynacja i modelowanie w środowisku BIM