Blog

Zbrojenie słupa

Zbrojenie słupa

Klient: Mamy szczęście! Jedna z kolumn została usunięta, dzięki czemu możemy zbadać układ zbrojenia wszystkich naszych kolumn w budynku!
Mestil: Rzeczywiście szczęście … ?

Najwyraźniej nośność nie jest niesamowita, a jednak ten 50-letni budynek jest nadal użytkowany bez znaczących uszkodzeń.