Blog

Skanowanie optyczne 3D

Skanowanie optyczne 3D

Skanowanie optyczne #3D stało się naszym cennym narzędziem podczas pomiarów na budowie. Oto przykład dodanego stężenia do platformy, które zostało zeskanowane optycznie (nielaserowo) przez naszego inżyniera, a następnie dodane do pliku DWG. Skanowanie zostało wykonane w ciągu 3 minut przy użyciu ręcznego sprzętu.